นโยบายความเป็นส่วนตัว focusonthecoastweddings

focusonthecoastweddings.com ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน เราจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่ออธิบายวิธีการที่เราเก็บ, ใช้, และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เราเก็บ

เว็บไซต์ของเรามีการจัดเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ไว้ตอนลงทะเบียนซึ่งรวมถึงชื่อ, อีเมล, ข้อมูลการเดิมพัน, ข้อมูลการชำระเงิน, และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานให้ไว้

วิธีการเก็บข้อมูล

เว็บไซต์ของเราทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านทางการลงทะเบียน การเดิมพัน และการใช้งานเว็บไซต์ focusonthecoastweddings.com และใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

การใช้ข้อมูล

เว็บไซต์ของเราใช้ข้อมูลที่เราเก็บมาในการปรับปรุงเว็บไซต์, การตลาด, การปฏิบัติตามกฎ, การส่งข้อมูลข่าวสาร, และโปรโมชั่นต่างๆ

การแบ่งปันข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

การจัดเก็บข้อมูล

เว็บไซต์ของเราจัดเก็บข้อมูลของท่านโดยใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมทั้งในระดับเทคนิคและการจัดการ

ข้อมูลของผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี

focusonthecoastweddings.com ไม่รับข้อมูลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ถ้าเราตรวจสอบพบว่ามีการเก็บข้อมูลจากเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลทันท่วงที

สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง www.focusonthecoastweddings.com

การแก้ไขนโยบาย

เว็บไซต์ของเราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จากระยะเวลาดำเนินงานหรือสถานะการจำเป็นต่างๆและจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ focusonthecoastweddings.com

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทาง www.focusonthecoastweddings.com

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018

ภาษาที่ใช้ในนโยบาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนในภาษาไทยและหากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยเป็นเวอร์ชันที่มีผลบังคับใช้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ focusonthecoastweddings.com หลังจากการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น